הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה

על  מנת  לעודד את פעילותם של עסקים קטנים בישראל, אשר  הינם  בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל  מפעילה המדינה מזה למעלה מעשור קרנות ייעודיות במסגרתן עסקים  יכולים  להגיש מועמדות להלוואות לצרכי הון חוזר והשקעה.
מהי  בעצם  הלוואה  בערבות  מדינה ?
הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה בנקאית ארוכת טווח לכל דבר, ההלוואה  מתקבלת מכספי הבנקים השונים אשר עובדים בשיתוף פעולה עם הקרן (לאומי , מזרחי, אוצר החייל ומרכנתיל דיסקונט). הבנק הוא זה שמעניק את ההלוואה לעסק והחזרי ההלוואה מטופלים מול הבנק וחל על העסק לעמוד בהחזרים הללו כמו בכל הלוואה בנקאית עסקית אחרת.

מה ההבדל בין הלוואה  בערבות המדינה להלוואה בנקאית ?
השוני  בין הלוואות בנקאיות שניתנות בבנקים  השונים  להלוואות בערבות מדינה הוא שעל הלוואות בערבות מדינה בישראל הבנק מקבל הבטחה מהמדינה למתן ערבות על חלק עיקרי מסכום ההלוואה שהבנק מעניק .
הלוואה הבנקאית הזאת מוענקת לעסק כך שהבנק מקבל בין 75% ערבות המדינה ושאר הביטחונות 25% מסופקות על ידי העסק.
הביטחונות שהעסק  מעמיד  בבנק  הם  ביטחונות מטריאליים( מזומן) ולכן מבחינת ביטחונות להלוואה שהבנק  מעמיד  לעסק -לבנק אין סיכון. כמובן הבנקים מצידם  מחויבים להעניק את הלוואות בערבות מדינה לתקופה  של 5 שנים ומחויבים ששיעור הריבית של ההלוואה המוענקת לא יעלה על שיעור ריבית של פריים+3.5%.
כלומר, הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה בנקאית לעסק, שהמדינה מעניקה ערבות לבנק על חלק נכבד מהסכום, בכדי לאפשר לעסק מסוימים לגייס את הלוואות מהבנק ובכדי להוזיל את אותן הלוואות שמוענקות לעסקים קטנים.

ישנם  מספר  מסלולי השקעה בקרן:
מסלול הון חוזר–  הלוואות שמיועדות למימון הון חוזר לעסקים  בצמיחה אשר סובלים  מפער  תזרימי .
מסלול השקעות– הלוואות המיועדות למימון והרחבת עסקים קיימים.
מסלול עסקים בהקמה-הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.
מסלול השקעות בתעשייה –מיועד לעסק בינוני וקטן בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן