ניהול תזרים מזומנים

עסק קם או נופל על ניהול או אי ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים

איך אתם מנהלים את תזרים המזומנים שלכם ?
רוב בעלי העסקים נוטים להעביר את כל הטיפול הפיננסי לרו”ח שלהם, ברם בדרך כלל הרו”ח אינו חלק אינטגרלי מההתנהלות
הפינננסית השוטפת בעסק, אלא עוסק יותר בטיפול בהתנהלות מול רשויות המס ובדוחות המאזניים.

חלק מבעלי העסקים מנהלים את התזרים ע”י רשימות, ביומן, בפתקים, בראש, בעצם לא מקבלים תמונת מצב אמיתית כוללת ומעודכנת לגבי התזרים של העסק.

דוח תזרים מזומנים -הוא דוח חשוב במיוחד ומהווה את ליבת העסק, ניהול נכון של דוח תזרים המזומנים יכלול בתוכו תחזית תזרימית של העסק לתקופה של בין חצי שנה לשנתיים.

דוח זה כאשר הוא מנוהל נכון מאפשר לבעל העסק לתכנן באופן יעיל את התנועות הכספיות שלו ולהמנע ממצב שלמרות שהעסק ריווחי אין בעסק מספיק כסף נזיל המאפשר את המשך קיומו.

באמצעות שימוש נכון בתזרים, ניתן להיערך מראש באמצעות פניות לספקים לדחיית תשלומים, להקדמת תשלומים או לגיוס הלוואות.

יעניין אתכם לקרוא גם על “ליווי פיננסי”

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן